KURSİYER KAYIT
KURSİYER KAYIT
GERİ
El Sanatları (Kösele Çanta-Kemer Yapımı)

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kösele Çanta Yapımı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapımı,

3. Ürüne uygun model tasarlayıp desen çizmesi,

4. Tekniğe ve modele uygun kösele çanta yapması,

5. Ürünlerin bakımı ve onarımını yapması,

amaçlanmaktadır.

KAYIT OLUNACAK KURS ZAMANI

KAYIT OL