KURSİYER KAYIT
KURSİYER KAYIT
GERİ
Müzik ve Gösteri (Drama) (120 Saat)

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Drama kursunu bitiren bireyin,

1. Drama ile ilgili temel kavramları/bilgileri kullanarak diğer alanlarla ilişkisini açıklaması,

2. Yaratıcı ürünler tasarlaması,

3. Öğretim ortamında etkin iletişim yöntemlerini kullanma konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanması,

4. Drama ilkelerini özümseyerek istendik davranış sağlaması,

5. Gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini rol içinde drama tekniklerini kullanarak uygulaması, 6. Kültürel ve etik değerlerin toplumsallaşmaya etkisini açıklaması,

7. İşbirliğinin ve oyunun ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkisini açıklaması amaçlanmaktadır.

KAYIT OLUNACAK KURS ZAMANI

KAYIT OL