KURSİYER KAYIT
KURSİYER KAYIT
GERİ
Okuma-Yazma 2. Kademe Kursu

*1. Kademe kursunda sıfırdan okuma-yazma öğretilmektedir. Kurs sonunda ilkokul 2. sınıf yerine geçen okuryazarlık belgesi verilmektedir.

*2. Kademe kursunda ise okuma-yazmayı geliştirme, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinden temel bilgiler verilmektedir. 2. Kademe kursuna birinci kademe kursunu bitiren veya ilkokul 3. sınıftan terk edenler katılabilirler. Kursu bitirenlere İlkokul diploması yerine geçen Okuma-Yazma 2. Kademe belgesi verilmektedir.

*Not: Okuma-yazma bilen ve bilgisine güvenen kişiler kursa katılmadan doğrudan sınava girebilirler. Okuma-yazma sınavları için bizzat halk eğitime başvurmanız gerekmektedir.

KAYIT OLUNACAK KURS ZAMANI

KAYIT OL