KURSİYER KAYIT
KURSİYER KAYIT
GERİ
Sağlık (İlk Yardım)

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. En az ilkokul mezunu olmak.

2. 14 yaşını tamamlamış olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

İlkyardım kursunu bitiren bireyin;

1. İlk yardım ile ilgili temel kavramları açıklaması,

2. İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları ayırt etmesi,

3. İlk yardımın temel ilkelerini uygulaması,

4. İlkyardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapması,

5. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında ilk yardım uygulaması,

6. Kanamalarda ve şokta ilk yardım uygulaması,

7. Yaralanmalarda ilk yardım uygulaması,

8. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulaması,

9. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım uygulaması,

10. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulaması,

11. Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım uygulaması,

12. Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması,

13. Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını açıklaması,

14. Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulaması amaçlanmaktadır.

KAYIT OLUNACAK KURS ZAMANI

KAYIT OL